in Новостиby ОШ "Мирослав Антић"

Одговори на питања родитеља предшколаца

ОДГОВОРИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

 1. Уколико не припадате територијално нашој школи све што је потребно је да поднесете молбу за упис детета у писаној форми . То можете урадити лично или мејлом. Овим путем  Вас позивамо да посетите нашу школу и продужени боравак за чији рад  смо ове године добили све похвале. Маске и одговорно понашање су обавезни!!!
 2. Настава у школи је организована по комбинованом моделу (други циклус). Настава се завршава у 17.05 часова како бисмо испоштовали све превентивне мере препоручене од стране Владе републике Србије и кризног штаба.
 3. Комуникација са наставницима се одвија неометана уз посредовање Одељенског старешине. Комуникација може бити путем мејла, позива , вибер апликације и у изузетним случајевима путем индивидуалних разговора у школи уз поштовање свих превентивних мера.
 4. Свесни смо чињенице да је здрава исхрана база здравог живота те смо се потрудили  да ученици у продуженом боравку у школи имају избалансиране и здраве оброке (доручак, ручак и ужина). Када је ужина у питању слажем се да може и мора здравија да буде. Лично сам више за то да дете ужину понесе од куће.
 5. Настава је и сада онлајн, ученици другог циклуса похађају наставу сваки други да а данима када нису у школи наставу прате путем Гугл учионице. У сваком тренутку  уколико се родитељ одлучи да је  за његово дете безбедније да наставу прати од куће, довољно је да обавести учитеља или одељенског старешину.
 6. Безбедност ученика нам је на првом месту! Школска зграда је покривена унутрашњим и спољашњим видео надзором, дежурства наставника и техничког особља су обавезна а сарадња са институцијама задуженим за безбедност је одлична.

 

ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ И НАЧИНОМ РАДА У ШКОЛИ

 

 • Највећи број питања родитеља будућих предшколаца односио се на начин рада у наредној школској години.

Организација и начин рада у школској 2020./21. години заснива се на стручном упутству Министарства просвете и препорукама о заштити здравља ученика и запослених. То подразумева тзв. комбиновани модел наставе, односно поделу одељења на две групе. У првом циклусу (1.-4. разреда ) ученици наставу похађа само пре подне. Групе А и Б се на настави смењују недељно, односно једне недеље група А прати наставу од 7:30, а друга од 10:30 часова. Часови трају пола сата.

У редовним околностима, настава се одвија за цело одељење у две смене које се недељно мењају. Преподневна смена почиње у 7:30 а поподневна у 13:30 часова. Часови трају 45 минута.

Организација наставе у школској 2021./22. години зависиће од актуелне епидемиолошке ситуације и препоруке Министарства просвете.

 • Организација рада у продуженом боравку?

Продужени боравак је сигурно и подстицајно место у коме ученици првог и другог разреда бораве пре и након завршетка наставе.

Рад је организован у две хомогене групе-први разред (30 ученика) и други разред (30 ученика) и одвија се у одвојеном крилу зграде са посебним улазом и везом са трпезаријом. Ученицима у продуженом боравку су на располагању четири просторије, две за учење и израду домаћих задатака и две за одмор и игру.

Ученици на настави продуженог боравка пишу и проверавају домаће задатке, понављају и увежбавају научено градиво, усвајају хигијенске навике, развијају социјалне вештине, играју друштвене игре.

Исказивање интересовања за продужени боравак врши се приликом тестирања.

ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ( за школску 2020./21. годину)

ВРЕМЕ

ВРСТА АКТИВНОСТИ
7.00 – 7.25 Окупљање и одлазак на наставу
7.25 – 9.25 Настава
9.25 – 10.20 Креативне радионице
10.20 – 12.00 Израда домаћих задатака
12.00 – 12.30 Слободно време
*12.30 -13.00 Ручак (обе групе)
 *13.00 – 14.00 Игре у дворишту (обе групе)
 *14.00 – 15.00 Слободно време до одласка кући (обе групе)

 

ПИТАЊА ЗА ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА

 

 • Када је тестирање првака?

Упис у први разред почиње 01.04.2021. године. Како ће се ове школске године вршити упис  зависи од  актуелне епидемиолошке ситуације и  инструкције Министарства просвете, о чему ћемо Вас благовремено обавестити путем:

Приликом уписа родитељ бира термин тестирања за своје дете. На тестирање дете долази у пратњи једног или оба родитеља.

 • Шта се очекује од деце на тестирању?

Тестирање зрелости за полазак у школу спроводи се у циљу процене интелектуалне, социјалне и емоционалне зрелости будућег првака. На основу процењене зрелости планира се подршка ученику и формирају се одељења првог разреда.

За тестирање потребно је да родитељ изврши психолошку припрему детета, односно да детету објасни због чега се тестирање врши, где, када и ко га обавља. Реците своме детету да ћете бити присутни на тестирању, да ћете из канцеларије педагошко-психолошке службе изаћи када дете стекне поверење у испитивача, као и да ћете га чекати испред врата.

 • Како треба припремити децу за полазак у школу?

Полазак у први разред је веома значајан догађај у животу детета а представља велику промену и за родитеље и целокупну породицу.

Он подразумева спремност детета да прихвати нове обавезе али и спремност родитеља да му у томе пруже подршку на прави начин.

  • Психолошко-емоционална припрема: превасходно подразумева развијање позитивног става и емоција према школи, као и разбијање предрасуда о школи које је дете евентуално стекло, нпр. видећеш ти када кренеш у школу и сл. То ћете најбоље учинити ако будете разговарали са дететом, омогућили му да прича са неким ко већ иде у школу, довели дете да обиђе школу или се прикључи некој од предуписних активности које школа организује.

Средство за отклањање страха од школе је и развијање самосталности код детета тако што ћете га подстицати да самостално обавља, или вам помаже у кућним пословима и бризи о себи. Тако ће дете полако усвајати и радне навике, односно полако почети да разликује рад од слободног времена и игре.

  • Формирање радних навика: постоје две врсте радних навика учења -места и времена. Радне навике места односе се на то да дете увек учи на једном месту, односно на постојање кутка за предшколца у којем ће цртати, бојити и сл. Радна навика времена односи се да дете увек учи у одређено доба дана.
  • Предзнање: односи се на скуп знања која детету омогућују да прати наставу, као и за почетно читање и писање. Развијајте интересовања и проширујте знање свога детета кроз игру: читајте детету а оно нека препричава, играјте се на слово на слово, сецкајте, лепите, бојите…пребројавајте, играјте карте, домине, игре меморије…покажите му све за шта показује интересовање па још мало проширите. Проверите да ли дете правилно изговара гласове, да ли правилно држи оловку и зна којом руком пише, да ли зна да напише понеко слово, да ли разуме инструкцију, може да задржи пажњу, црта људску фигуру, да ли има развијене хигијенске навике.
 • Да ли се ради са свом децом, без обзира да ли имају неки проблем?

Деца са сметњама у развоју наставу похађају по Индивидуалном образовном плану, а обезбеђена им је и додатна подршка (дефектолог, логопед) Сервисног центра ШОСО „ Милан Петровић“ као и услуге личног пратиоца, коју одобрава Комисија за додатну подршку на захтев родитеља или школе.

 

 • Да ли постоји психолошка и педагошка подршка ученицима?

Школа има педагога и психолога који у оквиру свога плана рада обезбеђују и саветодавну подршку за ученике и родитеље.

 

 • Како решавате питање вршњачког насиља у школи?

Као прво – безбедност ученика је приоритет у раду свих запослених.

Школска зграда је закључана, покривена као и двориште видео-надзором и дежурством наставника и помоћно-техничког особља.

Превенцијом вршњачког насиља се бавимо сви на челу са Тимом за заштиту ученика.

Сарађујемо са полицијом, Центром за социјални рад и другим институцијама важним за безбедност наших ученика.

Све превентивне и интервентне активности предузимају се у складу са Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Посебна пажња придаје се превентивним активностима, у којима важно место има и вршњачки тим наше школе.

 • Имате ли неки савет за родитеље?

Полазак детета у први разред праћен је великим узбуђењем детета и целокупне породице;

Извршите припреме: нека дете изабере школску торбу, ператоницу, прибор, радни сто, одећу коју ће обући првог дана школе…

„ Вежбајте“ одлазак у кревет и буђење на време;

Одведите дете до школе, успут разговарајте о саобраћајним правилима, вежбајте са дететом пут од куће до школе;

Припремите дете да ће у школи бити процењивано и оцењивано, реците му да се сви ми разликујемо и да ће оцена бити „порука“ учитељице о залагању и савладавању градива;

Разговарајте о правилима. Објасните детету зашто су она важна, и да у школи постоје правила слична онима које је упознао у кући и забавишту;

Будите спремни на проблеме у адаптацији детета на школску средину и обавезе: плачљивост, заборавност, умор, раздражљивост…ове појаве су нормалне и пролазне. Ако приметите да не пролазе или се погоршавају обратите се учитељици, педагогу или психологу;

Обезбедите време које ћете у првим месецима посветити само свом  „ прваку“ за израду домаћих задатака и испуњавање других школских обавеза. Тиме ћете редуковати стрес;

Подстичите дружење са новим другарима у школи;

Поштујте избор нових пријатеља свога детета;

Ограничите детету приступ телефону и рачунару и обезбедите да дете што више времена проводи напољу у игри;

Сарађујте са школом а пре свега учитељицом свога детета;

Будите поносни на свог првака!

 

ОДГОВОРИ УЧИТЕЉИЦЕ

 

Поштовани родитељи!

Полазак у школу врло је важан догађај за дете, а и његове родитеље.

Поласком у школу дете постаје део једне организоване средине у којој је изложено систему вредновања, такмичењу те разним ситуацијама у којима ће доживети успехе али и неуспехе.

Ако се код детета формирају позитивни односи према школи, оно ће добро напредовати и лепо ће се осећати у школи и у друштву својих вршњака те ће имати позитиван став према својим школским обавезама, учитељици и пријатељима.

Због тога је заједничка обавеза родитеља и учитеља да омогуће детету развој свих његових потенцијала и да му помогну да постане сретна и креативна особа.

Није неопходно да дете зна да чита и пише када пође у школу.

 Проверите да ли сте осигурали ове предуслове који ће детету олакшати сналажење у школи:

 – Да ли сте више пута прошетали са дететом путем до школе и указали на безбедно понашање у саобраћају?

 – Да ли сте са дететом одабрали и уредили његов радни кутак? Навикните га да брине о уредности јер ће се то од њега тражити и у учионици.

– Да ли је дете навикнуто на правилан ритам дана? (устајање и легање у приближно исто време, спавање 9 – 10 сати)

– Да ли је дете упућено на сарадњу са другом децом, играње са њима…

– Да ли се дете играло игара спретности, сналажљивости и оријентације ? Да ли зна шта је лево – десно, горе – доле, унутра и изван?

– Да ли дете зна да одржава личну хигијену, самостално се облачи, везује пертле?

– Разговарајте са дететом што више, одговарајте на његова питања и подржавајте његову радозналост.

– Првих дана наставе ако сте у могућности осигурајте довољно слободног времена како би сте били уз своје дете , помогли му у сналажењу у новој средини и заједно са њим поделили весеље и понос због поласка у школу.

– Дигиталне компетенције ученици ће развијати од првог разреда на предмету Дигитални свет.

– Сва такмичења која су по програму Министарства просвете се реализују у школи и ученици се за њих припремају.

– За ученике којима је потребан индивидуалан приступ израђује се Индивидуалан образовни план.

– Ваннаставне и слободне активности у школи се реализују по Годишњем плану за сваку школску годину.

– СРЕЋАН ПОЧЕТАК-

Поделите:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *