За ученике

Пријава насиља

Пријави насиље на е-адресу: prijavinasilje@gmail.com
Како поступити

И коме се обратити за пријаву вршњачког насиља

Насиље можеш да пријавиш неком од чланова Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, а то су:

  • Драган Цвијетић, наставник физичког васпитања
  • Немања Јовишевић, директор школе
  • Невенка Поповић, психолог школе
  • Ивана Анђушић, педагог школе
  • Живојин Пантић, наставник разредне наставе
  • Мирослав Стојановић, наставник веронауке
  • Снежана Репија, наставница енглеског језика
  • Стојанка Николић, наставница географије
  • Валентина Ратајац, наставница физичког васпитања
Како још можете пријавити насиље

На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију и пријаву насиља.
У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора.