За ученике

Пријава насиља

Пријави насиље на е-адресу: prijavinasilje@gmail.com
Како поступити

И коме се обратити за пријаву вршњачког насиља

Насиље можеш да пријавиш неком од чланова Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, а то су:

  • Горан Јојић - наставник физичког васпитања
  • Надежда Кошарић - педагог
  • Невенка Поповић - психолог
  • Бранка Вулин - психолог
  • Татјана Видовић - наставница енглеског језика
  • Весна Шубатлија - наставница математике
  • Слађана Капетановић - наставница техничког и информатичког образовања
  • Живојин Пантић - учитељ
  • Светислав Пајић - наставник музичког
  • Жељко Вајагић - домар
Пријавите насиље

Ту смо за вас