Будимо у контакту

Информације о школи

Контакт подаци школе

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Као и други корисни подаци о школи

Адреса

Раде Кончара 2, 21410 Футог

e-маил директора

Немања Јовишевић

direktorantic@gmail.com

Администратор сајта

Страхиња Настић
sajtantic@gmail.com

Телефон директора и секретара

021/2992-268

Телефон педагога, психолога, зборнице и факс

021/2995-299

Телефон рачуноводства

021/2997-563

Број текућег рачуна

840-1597660-15

Шифра делатности

080-101

ПИБ број

101703152

е-маил психолога

psihologantic@gmail.com

е-маил педагога

pedagog.antic@gmail.com

е-маил рачуноводства

blagajnikantic@gmail.com

е-маил секретара

sekretarantic@gmail.com

Регистарски број

8227148528

ПЕ ПДВ

176096684