O школи

Директор

Др Гордана Хајдуковић-Јандрић

Рођена je 31.08.1965. у Новом Саду. Основну школу као и Заједничко средње образовање завршила je у Футогу a гимназију „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Дипломирала je на Природно-математичком факултету на одсеку за физику 1991. у Новом Саду и стекла звање професор физике. Академски назив магистар наука стекла je на Техничком  факултету у Зрењанину 2004. на смеру „Организација и управљање системом образовања“. Одбранивши докторску дисертацију на Природно-математичком факултету у Новом Саду 2016. године, стекла je научни степен доктор наука.

Аутор је пројекта „Чувајмо енергију-енергија је живот“ који промовише истраживачки приступ у настави, а који је на конкурсу „Рука у тесту“, Француског института у Србији освојио награду LAMAP 2014.  Пројекат је представила у  Српској Академији Наука и Уметности (јун 2016) а затим и на Завршној конференцији SUSTEIN пројекта који подржава истраживачки приступ у школама, у образовању за одрживи развој у Берлину (октобар 2016). Аутор је пројекта "Енергија - извор живота" који је 2017. године  на међународном такмичењу StarT Luma Centre Finland освојио прву награду за најбољу наставну праксу.