O школи

Ми верујемо
у нашу децу

Сарадња родитеља и наставног особља је од кључног значаја, сви смо на истој страни и кључ успеха нас и наше и ваше деце  тражимо баш у томе.

школа данас

Модерна школа која ће испунити очекивања садашњег ђака

Школска зграда је веома функционална за рад, а пројектована је тако да се у њој може организовати савремена настава из свих наставних предмета са специјализованим учионицама. Просторни услови за рад школе су веома добри.

Савремена школа са одлличним условима за рад

Од почетка рада школа је располагала савременим наставним средствима. У почетку су то били графоскопи, дијапројектори, слајд пројектори, пројектори за елемент филмове, персонални рачунари "Миседо", телевизори, видео рекордери, касетофони...Поред већине набројаних наставних средстава школа данас располаже са две рачунарске учионице са 31 радним местом  у којима се изводи настава из предмета Информатика и рачунарство, Техничко и информатичко образовање и Од играчке до рачунара. Веома добро су опремљени и кабинети за извођење наставе физике, хемије, географије и биологије.

Сваке године дижемо лествицу квалитета

Деца су наша
највећа вредност

Погледајте кратки филм у трајању од 3 минута направљен за потребе конкурса Уради нешто.

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

Пут развоја
наше школе

До отварања зграде Основне школе "Мирослав Антић" футошки ђаци су наставу похађали у више објекта у Футогу. Ученици од првог до четвртог разреда наставу су похађали на три локације у зависности од места становања.

Биле су то неусловне, старе зграде са патосима који су премазивани прерађеним уљем. Учионице су загреване помоћу пећи на чврсто гориво које су се налазиле у учионицама. Услова за извођење наставе физичког васпитања није било, него су учитељи ове часове држали на ливадама у близини ових зграда и то само када су временске прилике то дозвољавале. Опремљеност учионица наставним средствима сводила се на таблу и креду.

Ученици од петог до осмог разреда од 1968. године наставу су похађали у, те године отвореној згради, Основне школе "Херој Пинки", без обзира на место становања тако да су неки ученици до школе пешачили и више од три километра.

Основна школа "Мирослав Антић" изграђена је средствима месног самодоприноса, а са радом је почела 14. октобра 1985. године. Школа је у почетку радила у саставу Основне школе "Херој Пинки" а од 01. јануара 1987. године под именом Основна школа "Мирослав Антић" у оснивању.

Наставно и ненаставно особље

Упознајте нас

Радници наше школе су један компактан и сложан тим који се брине о нашој и вашој деци.