За ученике

Одељак сајта који је намењен ученицима наше школе

школа данас

Модерна школа која ће испунити очекивања садашњег ђака

Школска зграда је веома функционална за рад, а пројектована је тако да се у њој може организовати савремена настава из свих наставних предмета са специјализованим учионицама. Просторни услови за рад школе су веома добри.

Савремена школа са одлличним условима за рад

Од почетка рада школа је располагала савременим наставним средствима. У почетку су то били графоскопи, дијапројектори, слајд пројектори, пројектори за елемент филмове, персонални рачунари "Миседо", телевизори, видео рекордери, касетофони...Поред већине набројаних наставних средстава школа данас располаже са две рачунарске учионице са 31 радним местом  у којима се изводи настава из предмета Информатика и рачунарство, Техничко и информатичко образовање и Од играчке до рачунара. Веома добро су опремљени и кабинети за извођење наставе физике, хемије, географије и биологије.