О школи

Историјат
Школа данас

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

До отварања зграде Основне школе "Мирослав Антић" футошки ђаци су наставу похађали у више објекта у Футогу. Ученици од првог до четвртог разреда наставу су похађали на три локације у зависности од места становања.

Биле су то неусловне, старе зграде са патосима који су премазивани прерађеним уљем. Учионице су загреване помоћу пећи на чврсто гориво које су се налазиле у учионицама. Услова за извођење наставе физичког васпитања није било, него су учитељи ове часове држали на ливадама у близини ових зграда и то само када су временске прилике то дозвољавале. Опремљеност учионица наставним средствима сводила се на таблу и креду.

Ученици од петог до осмог разреда од 1968. године наставу су похађали у, те године отвореној згради, Основне школе "Херој Пинки", без обзира на место становања тако да су неки ученици до школе пешачили и више од три километра.

Основна школа "Мирослав Антић" изграђена је средствима месног самодоприноса, а са радом је почела 14. октобра 1985. године. Школа је у почетку радила у саставу Основне школе "Херој Пинки" а од 01. јануара 1987. године под именом Основна школа "Мирослав Антић" у оснивању.
ШКОЛА ДАНАС

Школска зграда је веома функционална за рад, а пројектована је тако да се у њој може организовати савремена настава из свих наставних предмета са специјализованим учионицама. Просторни услови за рад школе су веома добри..

Зграда има приземље и спрат, снадбева се водом из градске водоводне мреже, има изграђене санитарне чворове који су прикључени на градску канализацију.

Школске 2013/2014. године школу похађа 935 ученика од првог до осмог разреда распоређених у 37 одељења . Настава се одвија у две смене (парни разреди су у једној, а непарни у другој смени).

Образовни васпитни рад се одвија у 10 учионица за разредну наставу и 14 специјализованих учионица за предметну наставу. Школа има и 21 просторију за припрему наставника које су повезане са кабинетима. Кабинети су класично опремљени и имају могућности за коришћење аудио- визуелне технике.

Школа је од свог оснивања имала веома добру сарадњу са локалном самоуправом, предузећима из Футога као и са родитељима. Поред редовних наставних активности, у школи се посебна пажња поклања слободним и другим активностима. Захваљујући преданом раду ученика и наставника постигнути су многи успеси у овим областима.

Од почетка рада школа је располагала савременим наставним средствима. У почетку су то били графоскопи, дијапројектори, слајд пројектори, пројектори за елемент филмове, персонални рачунари "Миседо", телевизори, видео рекордери, касетофони...Поред већине набројаних наставних средстава школа данас располаже са две рачунарске учионице са 31 радним местом  у којима се изводи настава из предмета Информатика и рачунарство, Техничко и информатичко образовање и Од играчке до рачунара. Веома добро су опремљени и кабинети за извођење наставе физике, хемије, географије и биологије.

Школа има и модерну фискултурну салу са трибинама и свлачионицама, укупне површине 420 м2. Сала је опремљена и има справе по нормативу као и опрему за поједине спортове (одбојку, кошарку,фудбал...). Школски хол (460 м) је просторија без које се не би могао у потпуности реализовати дневни, културни и друштвени живот школе. Од осталих просторија у школи постоје:

  • школска библиотека, са око 15000 књига, која је истовремено и читаоница.
  • школска кухиња и трпезарија са 250 места
  • за продужени боравак обезбеђена је једна просторија
  • наставничка зборница
  • наставничка зборница
  • архива
  • чајна кухиња
  • просторија за помоћно техничко особље
  • санитарни чворови и
  • котларница

За потребе школе изграђени су и спортски терени за фудбал, кошарку, одбојку, рукомет, атлетске стазе, простори за скок у вис и даљ и бацање кугле. Целокупан отворени школски простор после наставе користе млади ван школе за бављење спортом и рекреацијом.

На школском плацу су , осим спортских терена, уређени паркинг простор као и зелене површине. На травњацима око школе завршен је пројекат "Игралиште - училиште".