Opšta akta škole
 
Prijava nasilja

Oрганизација наставе и распореди за школску 2018/2019 годину:


РАСПОРЕДИ:

Овде можете преузети распоред допунске наставе.

Овде можете преузети распоред додатне наставе..

Овде можете преузети распоред секција.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за пети разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за шести разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за седми разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за осми разред.


СМЕНЕ:

            У школској 2018/2019. години, рад школе ће се организовати у две смене:

непарна смена - први, други, пети и седми разреди,

парна смена - трећи, четврти, шести и осми разреди.

Обавезне наставне активности као што су ЧОС и изборне активности организоваће се у 5 наставних дана.


ОРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ:

            Настава се реализује по специјализованим учионицама. Прва смена почиње у 07:30, а друга смена у 13:30 сати. Смене се мењају недељно.         

 
РИТАМ  РАДА:

I смена

1.час ---------- 07:30 – 08:15 ------ одмор 10 минута
2.час ---------- 08:25 – 09:10 ------ одмор 10 минута
3.час ---------- 09:20 – 10:05 ------ одмор 20 минута
4.час ---------- 10:25 – 11:10 ------ одмор   5 минута
5.час ---------- 11:15 – 12:00 ------ одмор   5 минута
6.час ---------- 12:05 – 12:50
  
II смена

1.час ---------- 13.30 – 14.15 ------ одмор 10 минута
2.час ---------- 14.25 – 15.10 ------ одмор 10 минута
3.час ---------- 15.20 – 16.05 ------ одмор 20 минута
4.час ---------- 16.25 – 17.10 ------ одмор   5 минута
5.час ---------- 17.15 – 18.00 ------ одмор   5 минута
6.час ---------- 18.05 – 18.50

 

            У међусмени и после 6. часа у другој смени, организоваћемо часове додатне,  допунске, изборне наставе и ваннаставних активности.

 

 

 


РАСПОРЕДИ:

 

Овде можете преузети распоред секција.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за пети разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за шести разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за седми разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за осми разред.


СМЕНЕ:

            У школској 2018/2019. години, рад школе ће се организовати у две смене:

непарна смена - први, други, пети и седми разреди,

парна смена - трећи, четврти, шести и осми разреди.

Обавезне наставне активности као што су ЧОС и изборне активности организоваће се у 5 наставних дана.


ОРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ:

            Настава се реализује по специјализованим учионицама. Прва смена почиње у 07:30, а друга смена у 13:30 сати. Смене се мењају недељно.         

 
РИТАМ  РАДА:

I смена

1.час ---------- 07:30 – 08:15 ------ одмор 10 минута
2.час ---------- 08:25 – 09:10 ------ одмор 10 минута
3.час ---------- 09:20 – 10:05 ------ одмор 20 минута
4.час ---------- 10:25 – 11:10 ------ одмор   5 минута
5.час ---------- 11:15 – 12:00 ------ одмор   5 минута
6.час ---------- 12:05 – 12:50
  
II смена

1.час ---------- 13.30 – 14.15 ------ одмор 10 минута
2.час ---------- 14.25 – 15.10 ------ одмор 10 минута
3.час ---------- 15.20 – 16.05 ------ одмор 20 минута
4.час ---------- 16.25 – 17.10 ------ одмор   5 минута
5.час ---------- 17.15 – 18.00 ------ одмор   5 минута
6.час ---------- 18.05 – 18.50

 

            У међусмени и после 6. часа у другој смени, организоваћемо часове додатне,  допунске, изборне наставе и ваннаставних активности.

 

 

 


РАСПОРЕДИ:

 

Овде можете преузети распоред секција.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за пети разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за шести разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за седми разред.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за осми разред.


СМЕНЕ:

            У школској 2018/2019. години, рад школе ће се организовати у две смене:

непарна смена - први, други, пети и седми разреди,

парна смена - трећи, четврти, шести и осми разреди.

Обавезне наставне активности као што су ЧОС и изборне активности организоваће се у 5 наставних дана.


ОРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ:

            Настава се реализује по специјализованим учионицама. Прва смена почиње у 07:30, а друга смена у 13:30 сати. Смене се мењају недељно.         

 
РИТАМ  РАДА:

I смена

1.час ---------- 07:30 – 08:15 ------ одмор 10 минута
2.час ---------- 08:25 – 09:10 ------ одмор 10 минута
3.час ---------- 09:20 – 10:05 ------ одмор 20 минута
4.час ---------- 10:25 – 11:10 ------ одмор   5 минута
5.час ---------- 11:15 – 12:00 ------ одмор   5 минута
6.час ---------- 12:05 – 12:50
  
II смена

1.час ---------- 13.30 – 14.15 ------ одмор 10 минута
2.час ---------- 14.25 – 15.10 ------ одмор 10 минута
3.час ---------- 15.20 – 16.05 ------ одмор 20 минута
4.час ---------- 16.25 – 17.10 ------ одмор   5 минута
5.час ---------- 17.15 – 18.00 ------ одмор   5 минута
6.час ---------- 18.05 – 18.50

 

            У међусмени и после 6. часа у другој смени, организоваћемо часове додатне,  допунске, изборне наставе и ваннаставних активности.

 

 

 

 








 
 
radnici_skole
 
raspored_casova
 
 
 
Školski casopis
 
Letopis