Opšta akta škole
 
Prijava nasilja

Oрганизација наставе и распоред часова за школску 2016/2017.годину:


РАСПОРЕД ЧАСОВА:

Овде можете преузети распоред часова предметне наставе за непарну смену.

Овде можете преузети распоред часова предметне наставе за парну смену.

Овде можете преузети распоред часова разредне наставе за непарну смену.

Овде можете преузети распоред часова разредне наставе за парну смену.

Овде можете преузети распоред допунске и додатне наставе за предметну наставу за школску 2016/2017. годину.

Овде можете преузети распоред допунске наставе за разредну наставу за школску 2016/2017. годину.

Овде можете преузети распоред одржавања контролних и писмених радова за школску 2016/2017. годину.


СМЕНЕ:

            У школској 2016/2017. години, рад школе ће се организовати у две смене:

непарна смена - први, други, пети и седми разреди,

парна смена - трећи, четврти, шести и осми разреди.

Обавезне наставне активности као што су ЧОС и изборне активности организоваће се у 5 наставних дана.


ОРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ:

            Настава се реализује по специјализованим учионицама. Прва смена почиње у 07:30, а друга смена у 13:30 сати. Смене се мењају недељно.         

 
РИТАМ  РАДА:

I смена

1.час ---------- 07:30 – 08:15 ------ одмор 10 минута
2.час ---------- 08:25 – 09:10 ------ одмор 10 минута
3.час ---------- 09:20 – 10:05 ------ одмор 20 минута
4.час ---------- 10:25 – 11:10 ------ одмор   5 минута
5.час ---------- 11:15 – 12:00 ------ одмор   5 минута
6.час ---------- 12:05 – 12:50
  
II смена

1.час ---------- 13.30 – 14.15 ------ одмор 10 минута
2.час ---------- 14.25 – 15.10 ------ одмор 10 минута
3.час ---------- 15.20 – 16.05 ------ одмор 20 минута
4.час ---------- 16.25 – 17.10 ------ одмор   5 минута
5.час ---------- 17.15 – 18.00 ------ одмор   5 минута
6.час ---------- 18.05 – 18.50

 

            У међусмени и после 6. часа у другој смени, организоваћемо часове додатне,  допунске, изборне наставе и ваннаставних активности.

 

 

 

 
 
 
radnici_skole
 
raspored_casova
 
 
 
Školski casopis
 
Letopis