Opšta akta škole
 
Prijava nasilja

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ


{30.05.2018.}

Овде можете преузети Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

Овде можете преузети Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика.

Овде можете преузети Правила понашања ученика, запослених и родитеља.

Овде можете преузети Правилник о мерама безбедности ученика.

 

{24.04.2018.}

Овде можете преузети нови статут Основне школе "Мирослав Антић" Футог.

 

{12.10.2017.}

Овде можете преузети Развојни план школе за период 2016-2020. године.

Овде можете преузети Годишњи план рада школе за школску 2017-2018. годину.

 

{24.02.2017.}

Овде можете погледати резултате избора уџбеника у нашој школи.

Потребно је на падајућем менију изабрати општину Нови Сад и школу Мирослав Антић (Футог), а затим језик наставе, разред и предмет. Уџбеници који се користе у нашој школи су означени зеленом бојом.

 

{22.05.2014.}

Овде можете преузети пословник о раду школског одбора.

Овде можете преузети пословник о раду наставничког већа.

Овде можете преузети пословник о раду савета родитеља.


{09.05.2014.}

Овде можете преузети правилник о испитима.

Овде можете преузети документ ученик генерације.

 

 


 
 
radnici_skole
 
raspored_casova
 
 
 
Školski casopis
 
Letopis