Opšta akta škole
 
Prijava nasilja

Пријава вршњачког насиља


Насиље можеш да пријавиш неком од чланова Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, а то су:

 

1.Валентина Ратајац - наставница физичког васпитања

2.Надежда Кошарић - педагог

3.Невенка Поповић - психолог

4.Татјана Видовић - наставница енглеског језика

5.Весна Шубатлија - наставница математике

6.Слађана Капетановић - наставница техничког и информатичког образовања

7.Адријана Сарић - наставница хемије

8.Светислав Пајић - наставник музичког

9.Жељко Вајагић - домар

 

или на е-адресу: prijavinasilje@gmail.com

 


 
 
radnici_skole
 
raspored_casova
 
 
 
Školski casopis
 
Letopis