Opšta akta škole
 
Prijava nasilja

ЈАВНЕ НАБАВКЕ


{20.06.2019.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА ЈНОП - 7/2019

Предмет јавне набавке:

Набавка радова у отвореном поступку радова – Енергетска санација објекта (замена прозора и облагање фасаде каменом вуном).

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 08.07.2019. године до 09,30 часова.

Овде можете преузети документ ПОЗИВ.

Овде можете преузети документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

 

{18.06.2019.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 4/2019

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке мале вредности је материјал за образовање, културу и спорт.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 01. јул 2019. године до 08,30 часова.

Овде можете преузети документ ПОЗИВ.

Овде можете преузети документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

 

{06.06.2019.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМБ 6/2019 - услуге извођења екскурзија

 

{28.05.2019.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 6/2019.

 

{17.05.2019.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 6/2019

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга извођења екскурзија ученика основне школе од првог до четвртог разреда и од шестог до осмог разреда.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 27.05.2019. године до 10 часова.

Овде можете преузети документ ПОЗИВ.

Овде можете преузети документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

 

{22.04.2019.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 3/2019

Предмет јавне набавке: набавка добра-материјала за одржавање хигијене.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 13.05.2019. године до 08,30 часова.

Овде можете преузети документ ПОЗИВ.

Овде можете преузети документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

 

{19.03.2019.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 2/2019

Предмет јавне набавке: набавка услуга осигурања.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 29.03.2019. године до 08.00 часова.

Овде можете преузети документ ПОЗИВ.

Овде можете преузети документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

 

{01.03.2019.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 1/2019.

 

{14.02.2019.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 1/2019

Предмет јавне набавке: набавка добара - снабдевање електричном енергијом..

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 27.02.2019. године до 08,30 часова.

Овде можете преузети документ ПОЗИВ.

Овде можете преузети документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

 

{12.02.2019.}

Овде можете преузети план набавки за 2019. годину.

Овде можете преузети финансијски план за 2019. годину.

 

{16.01.2019.}

Овде можете преузети претходно обавештење о намери спровођења поступка јавне набавке.

Врста предмета  јавне набавке: Радови

Предмет јавне набавке радова: Енергетска санација објекта ( замена прозора и облагање фасаде каменом вуном)

Природа,обим и основна обележја радова: Енергетска санација објекта ( замена прозора и облагање фасаде каменом вуном)

 

{18.04.2018.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 2/2018.

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 5/2018.

 

{13.04.2018.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 5/2018.

 

{11.04.2018.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 2/2018.

 

{04.04.2018.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 5/2018

Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - намирница, хране и пића.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 13.04.2018. године до 09.00 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{03.04.2018.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 3/2018.

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 4/2018.

 

{29.03.2018.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 2/2018

Предмет јавне набавке: Набавка услуга осигурања

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 10.04.2018. године до 08.00 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{26.03.2018.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 3/2018.

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 4/2018.

 

{23.03.2018.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1/2018.

 

{19.03.2018.}

Овде можете преузети одговоре на питања у вези јавне набавке ЈНМВ 4/2018.

 

{13.03.2018.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 3/2018

Предмет јавне набавке: Набавка добара - материјала за одржавање хигијене

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 22.03.2018. године до 08,30 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 4/2018

Предмет јавне набавке: Набавка добара - канцеларијски материјал и материјал за образовање

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 22.03.2018. године до 08,30 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{07.03.2018.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 1/2018.

 

{19.02.2018.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ - 1/2018

Предмет јавне набавке: Набавка добара - снабдевање електричном енергијом

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 28.02.2018. године до 08,30 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{26.10.2017.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 6/2017.

 

{17.10.2017.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 6/2017.

 

{05.10.2017.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2017

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга - Израда елабората енергетске ефикасности и израда пројектно - техничке документације  за енергетску санацију објекта.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 16.10.2017. године до 8,45 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{19.04.2017.}

Овде можете преузети oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 2/2017.

 

{18.04.2017.}

Овде можете преузети oбавештење о закљученом уговору ред. бр. ЈН МВ 5/2017.

 

{10.04.2017.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 5/2017.

 

{07.04.2017.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 2/2017.

 

{28.03.2017.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1/2017.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2017

Предмет јавне набавке: Набавка добара-намирница, хране и пића

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 07.04.2017. године до 9 часова.

Овде можете преузети документ HRANA_POZIV.

Овде можете преузети документ HRANA_KONKURSNA_DOKUMENTACIJA.

 

{24.03.2017.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/2017

Предмет јавне набавке: Набавка услуга осигурања.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 04.04.2017. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ OSIGURANJE_POZIV.

Овде можете преузети документ OSIGURANJE_KONKURSNA_DOKUMENTACIJA.

 

{21.03.2017.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 1/2017.

 

{17.03.2017.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 4/2017.

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН МВ 3/2017.

 

{02.03.2017.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1/2017

Предмет јавне набавке: Набавка услуга-снабдевање електричном енергијом.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 13.03.2017. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA_DOKUMENTACIJA.

 

{28.02.2017.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/2017

Предмет јавне набавке: Набавка добра-канцеларијски материјал и материјал за образовање.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 09.03.2017. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ OBRAZOVANJE_POZIV.

Овде можете преузети документ OBRAZOVANJE_KONKURSNA_DOKUMENTACIJA.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ3/2017

Предмет јавне набавке: Набавка добра-материјала за одржавање хигијене.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 09.03.2017. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ HIGIJENA_POZIV.

Овде можете преузети документ HIGIJENA_KONKURSNA_DOKUMENTACIJA.

 

{24.11.2016.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈН ОП 7/2016.

 

{22.11.2016.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред. бр. ЈН ОП 7/2016.

 

{07.11.2016.}

Овде можете преузети обавештење о измени и допуни конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности ЈНОП - 7/2016.

Овде можете преузети измењену конкурсну документацију за јавну набавку радова - унапређење енергетске ефикасности објекта у 2016. години "Пројекат електроенергетских инсталација осветљења у школи" ЈНОП - 7/2016.

Овде можете преузети питања и одговоре у вези јавне набаке ЈНОП - 7/2016.

 

{18.10.2016.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА ЈНОП 7/2016

Предмет јавне набавке: Набавка радова у отвореном поступку радова - унапређење енергетске ефикасности објекта у 2016. години. "Пројекат електроенергетских инсталација осветљења у школи".

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 18.11.2016. године до 14:30.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{05.05.2016.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 6/2016.

 

{04.05.2016.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНОП 1/2016.

Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку ЈН МВ 2/2016.

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 3/2016.

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 4/2016.

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНОП 5/2016.

 

{27.04.2016.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора за јавну набавку ЈН МВ 1/2016.

 

{15.04.2016.}

Овде можете преузети додатне информације и појашњење за јавну набавку ЈНОП 01/2016.

 

{13.04.2016.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред.бр. ЈН МВ 03/2016.

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред.бр. ЈН МВ 04/2016.

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред.бр. ЈН МВ 05/2016.

Овде можете преузети одлуку о додели уговора ред.бр. ЈН МВ 06/2016.

 

{08.04.2016.}

Овде можете преузети документ "Питања и одговори" у вези јавне набавке мале вредности ЈН МВ 06/2016.

Овде можете преузети одлуку о закључењу оквирног споразума у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 02/2016.

 

{01.04.2016.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2016

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуга - снабдевање електричном енергијом.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 11.04.2016. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{01.04.2016.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2016

Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - канцеларијски материјал и материјал за образобање..

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 11.04.2016. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{01.04.2016.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2016

Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - материјала за одржавање хигијене.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 11.04.2016. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{28.03.2016.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/2016

Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара - намирница, хране и пића за ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 07.04.2016. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{25.03.2016.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈНОП 1/2016.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (кров, део фасадне столарије) у ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 25.04.2016. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{01.03.2016.}

Овде можете преузети правилник о набавкама.

 

{12.11.2015.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом оквирном споразуму у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 08/2015 - услуга извођења екскурзија ученика осмих разреда.

 

{04.11.2015.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора за ЈН МВ 08/2015 - услуга извођења екскурзија ученика осмих разреда.

 

{26.10.2015.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова санитарни чворови у ОШ "Мирослав Антић" Раде Кончара 2, Футог - ЈНМВ - 7/2015

 

{22.10.2015.}


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИ ЗАКЉУЧИВАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА - БРОЈ ЈНМВ 8/2015.

Предмет јавне набавке: Услуга извођења екскурзије ученика осмог разреда

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 03.11.2015. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{21.10.2015.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора за ЈН МВ 07/2015 - набавка радова, санитарни чворови у ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2.

 

{09.10.2015.}


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 7/2015

Предмет јавне набавке: Јавна набавка радова - санитарни чворови у ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 20.10.2015. године до 14:30.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{21.07.2015.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за ЈН ОП 1/2015 - набавку добара, хране и пића за школску кухињу.

 

{08.05.2015.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара ЈН ППБОП 6/2015 - готова јела.

 

{04.05.2015.}

Овде можете преузети одлуку о додели уговора за јавну набавку добара ЈН ППБОП 6/2015 - готова јела.

 

{17.04.2015.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 5/2015 - осигурање.

 

{14.04.2015.}

Овде можете преузети обавештење о покретању преговарачког поступка ЈНППБОП 6/2015 добара - намирница, хране и пића - готова јела.

Овде можете преузети документ konkursna_dokumentacija.

 

{09.04.2015.}

Овде можете преузети обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНОП 1/2015 -набавка добара-хране и пића за школску кухињу-партија 2-готова јела.

 

{06.04.2015.}

Овде можете преузети обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈНОП 1/2015 -набавка добара-хране и пића за школску кухињу-партија 2-готова јела.

 

{25.03.2015.}


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 5/2015

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга осигурања.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 02.04.2015. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ IZMENE I DOPUNE.

 

{23.03.2015.}


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 5/2015

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга осигурања.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 02.04.2015. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{20.03.2015.}

Oвде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2/2015 - материјал за одржавање хигијене.

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 3/2015 - материјал за образовање и административни материјал..

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 4/2015 - Набавка елекктричне енергије.

 

{27.02.2015.}

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/2015

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- материјала за одржавање хигијене.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 09.03.2015. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV_HIGIJENA.

Овде можете преузети документ
KD_HIGIJENA.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 3/2015

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- канцеларијски материјал и материјал за образовање.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 09.03.2015. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV_OBRAZOVANJE.

Овде можете преузети документ
KD_OBRAZOVANJE.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/2015

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - електрична енергија.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 09.03.2015. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV_STRUJA.

Овде можете преузети документ
KD_STRUJA.

 

{23.02.2015.}

Овде можете преузети измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара намирница, хране и пића ЈНОП 1/2015

 

{20.02.2015.}

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНOП 1/2015

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке добара-намирница, хране и пића

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА:

ПАРТИЈА 1: ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ (шифра 15612500)
ПАРТИЈА 2: ГОТОВА ЈЕЛА (шифра 15894300)

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 23.03.2015. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ poziv_2015

Овде можете преузети документ konkursna_dokumentacija_2015.

 

{20.08.2014.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара-уџбеника за децу из социјално угрожених породица ЈНМВ 07/2014.

 

{23.07.2014.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈНМВ 07/2014

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

{24.04.2014.}

Овде
можете преузети обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга осигурања ЈНМВ 06/2014.

 

{07.04.2014.}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 4/2014 - Набавку добара - хране и пића за школску кухињу, обликована по партијама: ПАРТИЈА 1 - ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 4/2014 - Набавку добара - хране и пића за школску кухињу, обликована по партијама: ПАРТИЈА 2 - ГОТОВА ЈЕЛА

{07.04.2014.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 6/2014

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга осигурања.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 14.04.2014. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.{
07.04.2014.}

Овде можете преузети обавештење о обустави поступка јавне набавке-услуге осигурања ЈНМВ 05/2014


{
27.03.2014.}

Oвде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2/2014 - материјал за одржавање хигијене.

{
17.03.2014.
}

Овде можете преузети обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 3/2014 - Канцеларијски материјал и материјал за образовање.


{
05.03.2014.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 5/2014

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга осигурања.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 12.03.2014. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.{
26.02.2014.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНOП 4/2014

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке добара-намирница, хране и пића

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА:

ПАРТИЈА 1: ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ (шифра 15612500)
ПАРТИЈА 2: ГОТОВА ЈЕЛА (шифра 15894300)

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 27.03.2014. године до 14 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.{25.02.2014.}

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 3/2014

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добра-канцеларијски материјал и материјал за образовање.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 04.03.2014. године до 12часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/2014

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добра-материјала за одржавање хигијене

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 04.03.2014. године до 12часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.{
05.02.2014.}

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка-услуга снабдевање електричном енергијом.

Наручилац: ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.
ПИБ: 101703152
МАТ.БРОЈ: 08168539

Рок за достављање понуда је 13.02.2014. године до 15 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ KONKURSNA DOKUMENTACIJA.


{
05.12.2013.}

Овде можете преузети документ Pitanja i odgovori.


{
03.12.2013.}

Предмет јавне набавке: јавна набавка радова-санација равног крова изнад фискултурне сале на ОШ "Мирослав Антић", Раде Кончара 2, Футог.

Рок за достављање понуда је 10.12.2013. године до 15,30 часова.

Овде можете преузети документ POZIV.

Овде можете преузети документ Konkursna dokumentacija. 


 
 
radnici_skole
 
raspored_casova
 
 
 
Školski casopis
 
Letopis