Opšta akta škole
 
Prijava nasilja

ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO

{17.05.2017.}

За петаке:

Овде можете преузети подсетник за тест из програмског језика LOGO.

 

{23.03.2017.}

За шестаке :

Овде можете преузети подсетник за тест из Photoshop-a.

 

{06.03.2017.}

За осмаке:

Овде можете преузети документ Основни елементи језика HTML.

 

 
Kabinet informatike
 
 
ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO је изборни предмет у петом, шестом, седмом и осмом разреду основне школе. У оквиру предмета обрађују се садржаји неопходни за наставак информатичког образовања у средњој школи. Савлађују се основе Windows-a, Word-a (обрада текста), Exel-a (табеларна израчунавања), PowerPoint-a (израда мултимедијалних презентација), Photoshop-a (обрада фотографија и графички дизајн), Internet-a (претраживанје WWW-a, е-mail, Web дизајн), HTML-a (израда Web страница), Audicity-a (обрада звука) и још много тога.


Изборни предмет Информатика и рачунарство од 5. до 8. разреда основне школе је идеална прилика да деца науче да користе рачунар, интернет и савремене технологије, а то је у времену у којем живимо неопходно. Осим обраде новог градива, овај курс информатике нуди и много забаве, што је деци, оптерећеном школским програмом и обавезама ван школе, више него потребно.

Настава из премета Информатика и рачунарство је организована у супротној смени ( када ученици иду у школу пре подне информатика је после подне и обрнуто) једном недељно по један школски час. Ученици се опредељују за похађање наставе из овог предмета путем анкете која се реализује у току другог полугодишта четвртог, петог, шестог и седмог разреда. Оцена из овог предмета се уписује у дневник, ђачку књижицу и сведочанство, али не улази у просек оцена.


Распоред часова за предмет ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВ0 за 2016/2017. школску годину

Непарна смена преподне - парна смена поподне - Ученици похађају наставу из информатике у супротној смени према следећем распореду:

час
понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
преподневна смена
1. 07:30 - 08:15
-
-
-
-
-
2. 08:25 - 09:10
-
-
-
-
-
3. 09:20 - 10:05
-
-
-
-
-
10:25 - 11:10
- 15 (8-5) - 10 (6-3;6-4)
-
11:15 - 12:00
12 (8-2)
8 (6-1;6-2)
7 (6-1) 9 (6-3)
-
12:05 - 12:50
5 (5-3;5-4)
1 (5-1) 3 (5-2) 6 (5-4)
-
12:50 - 13:30
11 (8-1)
- 13 (8-3) 14 (8-4) -
поподневна смена
13:30 - 14:15
- - - - -
14:25 - 15:10
2 (5-1) - 4 (5-3) - -
3. 15:20 - 16:05 - - - - -
4. 16:25 - 17:10 - - - - -
5. 17:15 - 18:00
-
- - - -
6. 18:05 - 18:50 - - - - -

Парна смена преподне - непарна смена поподне - Ученици похађају наставу из информатике у супротној смени према следећем распореду:

час
понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
преподневна смена
1. 07:30 - 08:15
-
-
-
-
-
2. 08:25 - 09:10
-
-
-
-
-
3. 09:20 - 10:05
-
-
-
-
-
10:25 - 11:10
2 (5-1) - 3 (5-2) -
-
11:15 - 12:00
5 (5-3;5-4) 1 (5-1) 4 (5-3) 6 (5-4)
-
12:05 - 12:50
9 (6-3) 8 (6-1;6-2) 7(6-1) -
-
12:50 - 13:30
12 (8-2)
15 (8-5) 13 (8-3) 14 (8-4) -
поподневна смена
13:30 - 14:15
-
-
- 10 (6-3;6-4) -
14:25 - 15:10
11 (8-1) - - - -
3. 15:20 - 16:05 - - - - -
4. 16:25 - 17:10 - - - - -
5. 17:15 - 18:00 - - - - -
6. 18:05 - 18:50 - - - - -
 
 
radnici_skole
 
raspored_casova
 
 
 
Školski casopis
 
Letopis