Opšta akta škole
 
Prijava nasilja

ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO

За петаке и шестаке :

Овде можете погледати видео лекције које смо до сада радили у Scratch-u.

За седмаке :

Овде можете преузети документ Powerpoint_2007.

За осмаке :

Овде можете преузети документ HTML_podsetnik.

 

 
Kabinet informatike
 
 
ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO је изборни предмет у шестом, седмом и осмом разреду основне школе. У оквиру предмета обрађују се садржаји неопходни за наставак информатичког образовања у средњој школи. Савлађују се основе Windows-a, Word-a (обрада текста), Exel-a (табеларна израчунавања), PowerPoint-a (израда мултимедијалних презентација), Photoshop-a (обрада фотографија и графички дизајн), Internet-a (претраживанје WWW-a, е-mail, Web дизајн), HTML-a (израда Web страница), Audicity-a (обрада звука) и још много тога.


Изборни предмет Информатика и рачунарство од 6. до 8. разреда основне школе је идеална прилика да деца науче да користе рачунар, интернет и савремене технологије, а то је у времену у којем живимо неопходно. Осим обраде новог градива, овај курс информатике нуди и много забаве, што је деци, оптерећеном школским програмом и обавезама ван школе, више него потребно.

Настава из премета Информатика и рачунарство је организована у супротној смени ( када ученици иду у школу пре подне информатика је после подне и обрнуто) једном недељно по један школски час. Ученици се опредељују за похађање наставе из овог предмета путем анкете која се реализује у току другог полугодишта петог, шестог и седмог разреда. Оцена из овог предмета се уписује у дневник, ђачку књижицу и сведочанство, али не улази у просек оцена.


Распоред часова за предмет ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВ0 за 2017/2018. школску годину

Непарна смена преподне - парна смена поподне - Ученици похађају наставу из информатике у супротној смени према следећем распореду:

час
понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
преподневна смена
1. 07:30 - 08:15
         
2. 08:25 - 09:10
         
3. 09:20 - 10:05
    23 (8-3)   24 (8-4)
4. 10:25 - 11:10
14 (6-2, 6-3) 9 (5-5) 11 (6-1) 25 (8-4, 8-5) 12 (6-1)
5. 11:15 - 12:00
21 (8-1) 1 (5-1) 22 (8-2, 8-3) 5 (5-3) 16 (6-4)
6. 12:05 - 12:50
- 3 (5-2) И.Р. 7 (5-4) -
7. 12:50 - 13:30
17 (7-1) 13 (6-2) 20 (7-2, 7-4) 15 (6-3) 19 (7-3)
поподневна смена
1. 13:30 - 14:15
18 (7-2)   допунска н.   додатна н.
2. 14:25 - 15:10
         
3. 15:20 - 16:05          
4. 16:25 - 17:10          
5. 17:15 - 18:00          
6. 18:05 - 18:50          

Парна смена преподне - непарна смена поподне - Ученици похађају наставу из информатике у супротној смени према следећем распореду:

час
понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
преподневна смена
1. 07:30 - 08:15
-
-
-
-
-
2. 08:25 - 09:10
-
-
-
-
-
3. 09:20 - 10:05
-
-
-
-
-
4. 10:25 - 11:10
17 (7-1) - допунска н - додатна н.
5. 11:15 - 12:00
18 (7-2) - 20 (7-2, 7-4) - 19 (7-3)
6. 12:05 - 12:50
14 (6-2, 6-3) - 11 (6-1) - 12 (6-1)
7. 12:50 - 13:30
21 (8-1) - 23 (8-3) - 24 (8-4)
поподневна смена
1. 13:30 - 14:15
- - И.Р. - 16 (6-4)
2. 14:25 - 15:10
- - 22 (8-2, 8-3) - -
3. 15:20 - 16:05 - 13 (6-2) - 15 (6-3) -
4. 16:25 - 17:10 - 9 (5-5) - 25 (8-4, 8-5) -
5. 17:15 - 18:00
-
1 (5-1) - 5 (5-3) -
6. 18:05 - 18:50 - 3 (5-2) - 7 (5-4) -
 
 
radnici_skole
 
raspored_casova
 
 
 
Školski casopis
 
Letopis