Opšta akta škole
 
Prijava nasilja

ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO
   

За петаке:

Овде можете погледати видео лекције из визуелног програмског језика Scratch.

 

За шестаке и седмаке:

Овде можете погледати видео лекције из програмског језика Python.

 

За осмаке:

Овде можете преузети подсетник за HTML.

   
Kabinet informatike
 
 
ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO је изборни предмет у седмом и осмом разреду основне школе. У оквиру предмета обрађују се садржаји неопходни за наставак информатичког образовања у средњој школи. Савлађују се основе Windows-a, Word-a (обрада текста), Excel-a (табеларна израчунавања), PowerPoint-a (израда мултимедијалних презентација), Photoshop-a (обрада фотографија и графички дизајн), Internet-a (претраживанје WWW-a, е-mail, Web дизајн), HTML-a (израда Web страница), Audicity-a (обрада звука), програмског језика Python и још много тога.

Настава из премета Информатика и рачунарство је организована у супротној смени (када ученици иду у школу пре подне информатика је после подне и обрнуто) једном недељно по један школски час. Ученици се опредељују за похађање наставе из овог предмета путем анкете која се реализује у току другог полугодишта шестог и седмог разреда. Оцена из овог предмета се уписује у дневник, ђачку књижицу и сведочанство, али не улази у просек оцена.


Распоред часова за предмет ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВ0 за 2018/2019. школску годину

Друго полугодиште


Непарна смена пре подне - парна смена после подне

час
понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
преподневна смена
1. 07:30 - 08:15
         
2. 08:25 - 09:10
         
3. 09:20 - 10:05
         
4. 10:25 - 11:10
5-5   6 (8-1)   10 (8-4)
5. 11:15 - 12:00
5-3   5-1   8 (8-2, 8-4)
6. 12:05 - 12:50
5-2   5-4   индивидуални р.
7. 12:50 - 13:30
9 (8-3)   7 (8-2)   ЧОС (7-2)
поподневна смена
1. 13:30 - 14:15
додатна н.
5. разред
 

допунска н.
5. разред

  1 (7-1)
2. 14:25 - 15:10
  3 (7-2)      
3. 15:20 - 16:05   4 (7-3)   5 (7-4)  
4. 16:25 - 17:10   2 (7-1, 7-4)   6-3  
5. 17:15 - 18:00   6-2   6-1  
6. 18:05 - 18:50   6-4   6-5  

Парна смена пре подне - непарна смена после подне

час
понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
преподневна смена
1. 07:30 - 08:15
         
2. 08:25 - 09:10
         
3. 09:20 - 10:05
  3 (7-2)      
4. 10:25 - 11:10
  2 (7-1, 7-4)   6-3  
5. 11:15 - 12:00
  6-2   6-1 1 (7-1)
6. 12:05 - 12:50
  6-4   6-5 индивидуални р.
7. 12:50 - 13:30
  4 (7-3)   5 (7-4) ЧОС (7-2)
поподневна смена
1. 13:30 - 14:15
 
додатна н.
6. разред
 
допунска н.
6. разред
8 (8-2, 8-4)
2. 14:25 - 15:10
        10 (8-4)
3. 15:20 - 16:05 9 (8-3)   7 (8-2)    
4. 16:25 - 17:10 5-5   6 (8-1)    
5. 17:15 - 18:00 5-3   5-1    
6. 18:05 - 18:50 5-2   5-4    

 

 
 
radnici_skole
 
raspored_casova
 
 
 
Školski casopis
 
Letopis